หลักสูตรแบบ Online COURSE with Certificate

Objective & Key Results
practitioner in action

เคล็ดลับจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณ Upskill พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ที่สะดวกกว่า เหมาะสมกับยุค COVID-19 พร้อมวุฒิบัตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ Profile ของคุณ !!!

สนใจสอบถามสอบถามข้อมูล
ตารางเวลา ลงทะเบียนที่
FB Page : OKR Academy Thailand

40A13528AABB2A98CCD9EE636FA3BD6687E085B7